top of page
Szukaj

Podstawowy Branding Check-List

W czeluściach internetowych możliwości łatwo zgubić cel naszej biznesowej drogi. Przedstawiamy zatem podstawową listę rzeczy niezbędnych do stworzenia Twojej marki

 


Misja zgodna z celem

To, co chcesz osiągnąć w biznesie musi być spójne z tym, jaka przyświeca Ci misja.

Pozornie oczywisty schemat bardzo często gubi młodych przedsiębiorców, kiedy to misja i cel życiowy zazębiają się z celem biznesowym. Rozwiązaniem tego problemu są np. szczegółowe warsztaty strategiczne poprzedzające rozwój strategii marki


Jasna określona wizja

Opisz wizję swojej marki na przestrzeni dwóch czasów DZIŚ i W PRZYSZŁOŚCI. Niech te wytyczne będą drogowskazem do wszelkich działań biznesowych. Pozwolą Ci iść przemyślaną drogą, bez rozpraszania uwagi (i pieniędzy).

Hasło wiodące
Insight konsumencki

Nie tylko musisz umieć SŁUCHAĆ swoich odbiorców ale co ważne - liczyć się z ich zdaniem. Oznacza to, że feedback konsumencki i opinie klientów powinny znaleźć się w Twoim planie działań jako jedne z pierwszych na liście. Co ważne, ten zabieg nie może być jednorazowy. Opinia klienta to proces złożony, prowadzony regularnie i z uwagą


Historia marki

Storytelling nie jest już atrakcyjnym dodatkiem do komunikacji marketingowej. Jest podstawową zasadą komunikacji każdej dobrze prosperującej marki, czyli takiej, która zna kierunek, w którym podąża. Zadbaj o przekazanie historii o marce, ludziach jacy za nią stoją, wizji. Dzisiejszy konsument jest inteligentny, potrafi odróżnić wartościowe treści od tych stricte sprzedażowych.


Analiza

Nie ma rozwoju bez obserwacji i monitoringu efektów działań. Już na początku zadbaj o odpowiednią analitykę swoich działań z poziomu narzędzi Google, strony internetowej i paneli administracyjnych social media. Niech analiza będzie wyznacznikiem dalszych działań w przyszłości marki, a tym samym kierunkiem jej rozwoju


Osobowość marki

Osobowość marki to zbiór cech, wartości i atrybutów, które nadają marce ludzki charakter i wyrażają jej tożsamość w sposób spójny i rozpoznawalny. Jest to wirtualna postać, która oddziałuje na odbiorców i kształtuje ich postrzeganie marki. Podobnie jak osobowość człowieka, osobowość marki wpływa na to, jak jest odbierana przez społeczeństwo, konsumenci i otoczenie biznesowe.


Osobowość marki może być wyrażana za pomocą różnych cech, takich jak:

 1. Wartości: Podstawowe przekonania i zasady, którymi kieruje się marka.

 2. Ton i styl komunikacji: Sposób, w jaki marka komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Może to obejmować ton głosu, język, humor, emocje i styl wizualny.

 3. Archetypy: Koncepty psychologiczne, które reprezentują określone role i charaktery w ludzkim myśleniu. Przykłady to "bohater", "zbuntowany", "uczony" itp. Marka może utożsamiać się z określonym archetypem, aby lepiej oddać swoją tożsamość.

 4. Wyjątkowość: To, co wyróżnia markę spośród konkurencji. Może to być unikalny produkt, usługa, historia lub podejście do biznesu.

 5. Sposób reagowania: Jak marka reaguje na różne sytuacje, kryzysy, interakcje z klientami. To może obejmować uczciwość, odpowiedzialność i inne cechy związane z zachowaniem w relacjach.

 6. Wartość dla klienta: Jak marka dostarcza wartość swoim klientom i jakie korzyści oferuje.

 7. Cechy fizyczne: Elementy wizualne, takie jak logo, kolorystyka, typografia, które pomagają w identyfikacji marki i przekazywaniu jej charakteru.

Wartości marki

Wartości marki to fundamenty etyczne, moralne i kulturowe, na których opiera się działalność marki. Są to główne przekonania i zasady, które kształtują sposób, w jaki marka funkcjonuje, podejmuje decyzje i interaguje z otoczeniem. Wartości marki stanowią podstawę dla wszystkich aspektów jej działalności, od produkcji i marketingu po obsługę klienta i działania społeczne.

Wartości marki mogą obejmować:

 1. Etos biznesowy: To, co firma uważa za ważne w prowadzeniu swojej działalności.

 2. Etyka i zrównoważony rozwój: Wartości związane z działaniem z poszanowaniem dla ludzi, środowiska naturalnego i społeczeństwa. Firmy coraz częściej koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i etycznym postępowaniu.

 3. Wartość dla klienta: Wartości związane z dostarczaniem produktów lub usług, które przynoszą korzyści i satysfakcję klientom. To może obejmować jakość, niezawodność, innowacyjność i dostępność.

 4. Zaangażowanie społeczne: Wartości związane z działaniami na rzecz społeczności lub społeczeństwa jako całości. Firmy mogą angażować się w różne inicjatywy charytatywne, programy edukacyjne lub projekty mające na celu poprawę warunków życia.

 5. Różnorodność i inkluzja: Wartości związane z szanowaniem i promowaniem różnorodności wśród pracowników, klientów i społeczności. Firmy mogą dążyć do stworzenia otoczenia, w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie i równo.

 6. Innowacyjność: Wartości związane z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań i stale doskonaleniem produktów, usług i procesów.

Wizerunek marki

Wizerunek marki to ogólna percepcja, opinie i postrzeganie marki przez klientów, społeczeństwo i inne zainteresowane strony. Jest to rezultat wrażeń, doświadczeń i informacji związanych z marką, które budują się w umysłach ludzi na podstawie interakcji z nią oraz informacji przekazywanych przez marketing, media i inne źródła. Wizerunek marki odzwierciedla, jak marka jest postrzegana na rynku oraz jakie skojarzenia i emocje wywołuje u odbiorców.

Elementy, które wpływają na wizerunek marki, obejmują:

 1. Doświadczenia klientów: Opinie, recenzje i doświadczenia klientów związane z produktami, usługami i obsługą klienta mogą znacząco wpłynąć na wizerunek marki.

 2. Komunikacja marketingowa: Sposób, w jaki marka prezentuje się w reklamach, materiałach promocyjnych, mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacji. To obejmuje zarówno treści tekstowe, jak i wizualne.

 3. Identyfikacja wizualna: Elementy wizualne marki, takie jak logo, kolorystyka, typografia, które pomagają w rozpoznawalności i budowaniu spójnego wizerunku.

 4. Związki z wartościami: Stopień, w jakim marka jest kojarzona z określonymi wartościami, ideałami i przekonaniami. To może obejmować etykę biznesową, zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

 5. Wyniki finansowe i jakość: Efektywność i jakość produktów lub usług oferowanych przez markę mają wpływ na postrzeganie jej jako wiarygodnego dostawcy.

 6. Reputacja: Ogólna opinia i postrzeganie marki w branży, społeczności biznesowej i ogólnie w społeczeństwie.

 7. Zaangażowanie społeczne: Działania i inicjatywy społeczne podejmowane przez markę mogą wpłynąć na to, jak jest postrzegana przez społeczność.

Strona internetowa

Strona internetowa marki ma ogromne znaczenie w dzisiejszym środowisku biznesowym i marketingowym. Jest wirtualną witryną marki, która może mieć duży wpływ na postrzeganie, zaangażowanie klientów i osiąganie celów biznesowych. Oto kilka powodów, dlaczego strona internetowa marki ma znaczenie:

 1. Pierwsze wrażenie: Strona internetowa jest często pierwszym kontaktem klienta z marką. Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne, ponieważ może wpłynąć na to, czy odwiedzający pozostaną na stronie i zainteresują się marką.

 2. Przedstawianie informacji: Strona internetowa umożliwia prezentację informacji o produktach, usługach, historii marki, wartościach, cechach i innych istotnych elementach. To narzędzie do skoncentrowanego przekazywania kluczowych treści.

 3. Zwiększenie zasięgu: Dzięki stronie internetowej marka może dotrzeć do szerszej publiczności, nie tylko lokalnej, ale także globalnej. Internet pozwala na osiągnięcie klientów na całym świecie.

 4. Interakcja z klientami: Strona internetowa umożliwia interakcję z klientami za pomocą formularzy kontaktowych, czatu na żywo, komentarzy i innych narzędzi. To pozwala na bezpośrednią komunikację i rozwiązywanie problemów.

 5. Sprzedaż online: Jeśli marka oferuje produkty lub usługi online, strona internetowa może być platformą do przeprowadzania transakcji i generowania przychodów.

 6. Budowanie zaufania: Profesjonalna i estetyczna strona internetowa może przyczynić się do budowania zaufania do marki. Bezpieczna witryna z odpowiednimi certyfikatami może zwiększyć pewność klientów.

 7. Marketing i promocja: Strona internetowa to doskonałe narzędzie do prowadzenia działań marketingowych, takich jak kampanie reklamowe, treści edukacyjne, blogi czy publikacje na mediach społecznościowych.

 8. Analiza i pomiar wyników: Poprzez narzędzia analityczne można monitorować zachowanie użytkowników na stronie, pozyskiwanie informacji na temat interesujących ich treści oraz efektywność działań marketingowych.

Komunikacja social media

Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem życia większości ludzi i są potężnym narzędziem do budowania relacji, komunikacji oraz promocji. Oto dlaczego komunikacja w mediach społecznościowych ma takie duże znaczenie dla marki:

 1. Zasięg i widoczność: Media społecznościowe pozwalają markom dotrzeć do ogromnej liczby osób na całym świecie. Dzięki tym platformom marka może osiągnąć znacznie większy zasięg niż za pomocą tradycyjnych metod reklamy.

 2. Budowanie tożsamości marki: Social media umożliwiają markom prezentowanie swojej osobowości, wartości, historii i kultury. Można tworzyć spójny wizerunek i tożsamość, która przyciąga określonych klientów.

 3. Bezpośrednia komunikacja z klientami: Media społecznościowe umożliwiają bezpośrednią interakcję z klientami. Odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów i reagowanie na opinie klientów przyczynia się do budowy zaufania i lojalności.

 4. Kreowanie zaangażowania: Dzięki interaktywnym funkcjom takim jak polubienia, udostępnienia, komentarze i głosowania, marki mogą zachęcać użytkowników do zaangażowania się i uczestniczenia w dyskusjach.

 5. Monitorowanie opinii: Social media pozwalają monitorować opinie klientów na temat marki i produktów. To cenne źródło informacji zwrotnej, które może pomóc w doskonaleniu oferty.

 6. Promocja i reklama: Platformy społecznościowe oferują narzędzia reklamowe, które umożliwiają precyzyjne targetowanie, co pomaga osiągnąć odpowiednią grupę docelową.

 7. Działania konkurencyjne: Obserwowanie działań konkurencji na mediach społecznościowych pozwala na poznanie trendów, nowości i strategii branżowych.

 8. Tworzenie treści: Social media są idealnym miejscem do publikowania różnorodnych treści, takich jak zdjęcia, filmy, artykuły i infografiki, co może przyczynić się do edukowania, angażowania i przyciągania klientów.

 9. Współpraca i partnerstwa: Media społecznościowe pozwalają na nawiązywanie relacji z innymi markami, influencerami i partnerami biznesowymi, co może prowadzić do korzystnych współprac.

Nisza biznesowa

Nisza biznesowa to określony segment rynku, który jest węższy i bardziej wyspecjalizowany niż ogólny rynek. Oznacza to, że marka lub firma skupia się na dostarczaniu produktów lub usług, które spełniają konkretne potrzeby, preferencje lub wymagania ograniczonej grupy klientów. Nisza biznesowa jest mniejsza, ale może być bardziej precyzyjnie dopasowana do potrzeb docelowej grupy odbiorców. Istnieją różne powody, dla których marki wybierają działanie w niszy biznesowej:

 1. Mniejsza konkurencja: W niszy biznesowej konkurencja może być mniejsza, co oznacza, że ​​marka może znaleźć się w lepszej pozycji do zdobycia udziału w rynku.

 2. Lepsze zrozumienie klientów: Węższa grupa docelowa oznacza, że ​​marka może lepiej zrozumieć potrzeby, preferencje i problemy klientów, co ułatwia dostarczanie odpowiednich produktów lub usług.

 3. Lepsza personalizacja: Dzięki bardziej zdefiniowanej niszy, marka może dostosować swoje produkty lub usługi do konkretnych wymagań klientów, co może prowadzić do większej satysfakcji klientów.

 4. Większa lojalność klientów: Dostarczając produkty lub usługi dokładnie odpowiadające potrzebom niszy, marka może budować silniejsze relacje z klientami i generować większą lojalność.

 5. Możliwość wyższych marż: Marki działające w niszy mogą często u stalać wyższe ceny, ponieważ ich oferta jest unikalna i trudniej dostępna na rynku.

To zaledwie podstawowe elementy, o których musisz pamiętać rozwijając swoją markę, Możesz zadbać o nie samodzielnie lub oddelegować działania zaufanej firmie PR. Bez względu jaki kierunek wybierzesz, pamiętaj, że elementy te będą mieć znamienny wpływ na rozwój Twojej marki. Warto pamiętać o nich już na początku :)
Comments


bottom of page